Rundveehouderij


Onze koeien


Naast onze hoofdtak, de schapenfokkerij, hebben wij ook een tak met vleesvee. Omdat dit nog kleinschalig is, kopen wij in het begin van het seizoen een aantal vleeskoeien.
Dit zijn in de meeste gevallen kruisling Belgische blauwen. Deze koeien laten we het hele seizoen buiten. Hierdoor hebben ze de tijd om rustig te groeien wat de beste vleeskwaliteit oplevert.


Natuurbeheer


Omdat wij natuurland beheren, vraagt dit een aangepaste begrazing. Omdat koeien een andere manier van grazen hebben dan schapen, houden ze de groei van het gras en de planten in de slootkant in evenwicht.
Dit komt de behoeften van weidevogels ten goede. Zij vinden dan voldoende voedseldiertjes voor de kuikens, omdat deze insecten weer op de verschillende soorten planten afkomen.


  Wulp                                                                              Grutto

Weidevogels


De weidevogelstand wordt natuurlijk ook beïnvloedt door binnen vastgestelde datums te maaien. Zo ontzie je het broedseizoen en kunnen de vogels ongestoord hun jongen groot brengen.
De manier van bemesten heeft ook veel invloed op de plantengroei. Hoe natuurlijker de grond bemest wordt, hoe meer gunstige plantensoorten er groeien die insecten en dus vogels aantrekken.
Verder bestaat het land gedeeltelijk uit ‘plas dras’ wat heel gunstig is voor verschillende soorten weidevogels.
Omdat de slootkanten niet of nauwelijks gemaaid worden, groeien hier een rijk aantal soorten planten die normaal gesproken geen kans zouden krijgen.


Diergezondheid


Wij vinden het heel belangrijk om zo min mogelijk antibiotica te gebruiken. We proberen de dieren dan ook zo gezond mogelijk te houden door voldoende mineralen te verstrekken.
Dit zorgt ervoor dat de dieren van jongs af aan zo veel mogelijk weerstand opbouwen. Alleen wanneer het echt nodig is verstrekken wij antibiotica, nooit preventief. Zo proberen we resistentie en het onnodig geven van medicatie tegen te gaan.
Dit komt ook de kwaliteit van het vlees ten goede.

Ook proberen wij als het nodig is zoveel mogelijk natuurlijke middelen te gebruiken. Denk aan ondersteuning van dieren die tijdelijk een verminderde weerstand hebben.